مطالب دیگر:
📖خاموش شدن چراغ علم📖راهکارهای نوین تعلیم و تربیت📖راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی📖روش تدرس جامع📖روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی چاپ📖روش يادگيري مشاركتي📖ساختار آموزشي برزیل📖ساختارنظام آموزشي ایران📖سياد گيري بي تلاش📖شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن📖پروپوزال بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان📖پروپوزال بررسی سازگاری، خودکارآمدی و رشد اجتماعی در نوجوانان خانواده تک فرزند و چند فرزند📖پروپوزال بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه ها📖شیوه های انشا نویسی📖پروپوزال اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی ت📖پروپوزال نقش واسطه ای نگرش های تغذیه ای در رابطه بین سبک های دلبستگی و تصور از خود📖شیوه های ترغیب دانش آموزان به مطالعه📖پروپوزال بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان📖پروپوزال تاثیر اختلال خواب بر عملکرد تحصیلی و توانایی مهارت حل مسئله در دانش آموزان📖پروپوزال نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه📖شيوه های آموزش املا📖پروپوزال رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری📖طرح درس روزانه ریاضی - معرفی کسر متعارفی📖طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس📖فطرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی )

خرید بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب :


چکیدهفصل اول: طرح تحقیق


مقدمه


بیان مسئله


اهمیت و ضرورت تحقیق


پرسش های پژوهشی


فرضیه های پژوهشی


تعریف مفهومی


تعریف عملیاتیفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق


تاریخچه ی در ارتباط با موضوع شخصیت


تعاریف شخصیت


عوامل موثر در تعیین شخصیت


شکل گیری شخصیت


رشد شخصیت


ابعاد شخصیت


نظریه های شخصیت


تیپ شناسی شخصیت ویلیام شلدون


تیپ شناسی شخصیت امیل کرچمر


تیپ شناسی شخصیت یونگ


نظریه ریموند بی کتل


نظریه هانس جی آیزنگ


نظریه پنج عامل رابرت مک کری و پل کاستا


نظریه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامین


دیدگاه فطری درمورد صفات شخصیتی


تئاتر


نظریه خاستگاه آیینی


نظریه های دیگر درباره خاستگاه آیینی


تئاتر کلاسیک و شخصیت بازیگران تئتار کلاسیک


تئاتر نئوکلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر نئوکلاسیک


تئاتر مدرنیسم و شخصیت بازیگران تئاتر مدرنیسمفصل سوم: روش تحقیق


مقدمه


جامعه آماری


نمونه و روش نمونه گیری


ابزار اندازه گیری


آزمون شخصیتی آیزنگ


اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ


روش اجرای تست آیزنگفصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری


مقدمه


تجزیه و تحلیل فرضیات


جدول شاخص های آمار توصیفی ۲ متغیر سبک های تئاتر و نوع شخصیت


جدول بررسی فرضیهفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


خلاصه


محدودیت های پژوهش


پیشنهادات پژوهش


بحث و نتیجه گیری


منابع


ضمایمقسمتی از متن :


در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروههای مختلف تئاتر
تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم
۶۰ نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه شخصیت
آیزنگ استفاده شده است. هم چنین داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج بررسی فرضیه حاکی از آن است که بین
تیپ شخصیتی (برونگرا- درونگرا) بازیگران گروه های مختلف تئاتر تفاوت
معناداری وجود دارد.


در سطح توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی و در سطح استنباطی از آزمون خی دو استفاده شده است.

لینک دانلود