خرید بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیات یا سؤالات تحقیق

روش تحقیق

جامعه پژوهش و حجم نمونه

تعریف واژه ‎ها و اصطلاحات

فصل دوم

تعریف اضطراب و انواع آن

شدت اضطراب

علل و انگیزه ‎های اضطراب

شیوع اضطراب

اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی

تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوی رفتاری‎A و ‎B و توسعة آن)

رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارهاو متغیرهای دیگر

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش

روش نمونه‎ گیری

روش آماری (ابزار اندازه‎ گیری)

روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری

روش تجزیه و تحلیل داده‎ ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها

جداول آماری

آزمون فرضیه ‎ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه‎ گیری

بررسی نتایج

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

قسمتی از متن :

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ = در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

لینک دانلود

مطالب دیگر:
تحقیق بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B اضطراب تحقيق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان تحقيق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس تحقيق اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان تحقيق اضطراب انواع درمانگيرهاي رفتاري و خود نظم جويانه تحقيق بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B تحقيق مهارت‌هاي رويارويي با اضطراب استرس و اضطراب تحقیق اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از اضطراب و استرس تحقیق بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی تحقیق اضطراب تحقیق بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات تحقیق اضطراب و ورزش تحقیق تأثير موسيقي در كاهش اضطراب تحقیق بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار پرسشنامه اضطراب بک BAI تحقیق اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان تحقیق اضطراب پاورپوینت غلبه بر استرس و اضطراب شب امتحان پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگ پیشینه تحقیق و مبانی نظری اضطراب امتحان پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك پرسشنامه اضطراب رایانه ای پرسشنامه مقياس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) پاورپوینت انواع اختلالات خلقی و اضطرابی در بهداشت روان مقاله اختلال اضطراب اجتماعی خلاصه کتاب روان شناسی اضطراب روبرت هندلی و پالین نف ترجمه مهدی قراچه داغی پاورپوینت اضطراب از منظر قرآن کریم تحقیق بهداشت روان و مهارت های مقابله با افسردگی، اضطراب تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان تحقیق مقايسه ميزان اضطراب كلي بین دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر و داراي هر دو والد اصلي تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آن ها در مدرسه پاورپوینت بررسی رویکردهای مختلف اضطراب