مطالب دیگر:
🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی🔗دانلود مبانی نظری هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی🔗پاورپوینت حکمت هنر اسلامی🔗خلاصه کلام جدید دکتر حسن یوسفیان🔗تکنیکهای موفقیت وشیوه های نوین مطالعه (تند خوانی)🔗۲۱ راز میلیونرهای خودساخته🔗نقش اسید سالیسیلیک در افسایش هقاوهت به تنش کوبود آب و دفاع آنتی اکسیدانی خیار رقن سوپر استار🔗دیکشنری تحلیلگران🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی‌های یادگیری🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیبایی شناختی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حافظه🔗دانلود مبانی نظری آموزش فلسفه براي کودکان🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعریف مسئله و حل مسئله🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقدام به خودکشی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری و ارزشیابی🔗دانلود مبانی نظری مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مسأله زنان و زایمان

خرید بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب :


فصل اول


مقدمه


بیان مسأله


ضرورت و اهمیت تحقیق


فرضیات یا سؤالات تحقیق


روش تحقیق


جامعه پژوهش و حجم نمونه


تعریف واژه ‎ها و اصطلاحاتفصل دوم


تعریف اضطراب و انواع آن


شدت اضطراب


علل و انگیزه ‎های اضطراب


شیوع اضطراب


اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی


تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوی رفتاری‎A و ‎B و توسعة آن)


رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارهاو متغیرهای دیگر


تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


تحقیقات انجام شده در ایرانفصل سوم


جامعه پژوهش


نمونه پژوهش


روش نمونه‎ گیری


روش آماری (ابزار اندازه‎ گیری)


روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری


روش تجزیه و تحلیل داده‎ هافصل چهارم


تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها


جداول آماری


آزمون فرضیه ‎هافصل پنجم


بحث و نتیجه‎ گیری


بررسی نتایج


محدودیتهای تحقیق


پیشنهاداتقسمتی از متن :


در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و
۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر
رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس
آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.


مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان
می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ
شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)


همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ =
d.f و در سطح ‎۰۵/۰ = در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان
اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر
تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این
یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات
فریدمن و روزنمن (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای
را نشان می‎دهند.

لینک دانلود