خرید تاثیر شخصیت پدر و مادر بر فرزندان

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تاثیر شخصیت پدر و مادر بر فرزندان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

در باب چگونگي شكل گيري شخصيت و عوامل مؤثر در آن بحث و گفتگو بسيار است . نظريه هاي متعددي در باب نقش و تأثير ، محيط اجتماعي ،‌ خانواده ، وارثت ، تعليم و تربيت و غيره مطرح شده است .
در زمينه نقش خانواده مي توان به نحوه برخورداري و رفتار والدين با فرزندان اشاره كرد . نحوه برخورد والدين تابع عوامل مختلفي است . اما يكي از آنها كه چندان مورد بحث و توجه قرار نگرفته است . نحوه رفتار و برخورد والدين با فرزندان در رديف سلسله مراتب يا تقدم و تأخر آنان مي باشد .
فرهنگ عمومي جامعه ايراني به گونه اي است كه خواسته يا ناخواسته جنسيت و جايگاه سني فرزندان را مورد توجه قرار مي دهد . نحوه برخورداري و اعطاء امتيازات و امكانات خانوادگي ( اعم از مادي و معنوي ) تابع اين فرهنگ است . كمي دقت در ترتيب فرزندان نشان مي دهد كه برخورد والدين با فرزند بزرگتر همان برخوردی نيست كه با فرزند دوم و سوم و … و آخري دارند . حتي سطح توقعات اعلان شده و نشده از فرزندان نحوه نظارت بررفتار ، اعطاء امكانات و امتيازات مادي و معنوي،شيوه تشويق و تنبيه ‌ميزان استقلال و آزادي يا درجه كنترل از هر بچه كاملاً متفاوت است . و اين فرهنگ رفتاري در خانواده سبب بروز تفاوتهاي فردي چشمگير و نيز شكل گيري شخصيت خاص در فرزندان هر خانواده مي شود . اين تفاوتها همواره آشكار بوده ، در عين حال كه به دليل اين اختلاف توجه جدي نمي شود . رفتار و شخصيت فرزند اول با دوم ( و اگر خانواده پرجمعيت باشد ) دومي با سومي ‌ سومي با چهارمي ،‌ و به عكس چهارمي با اولي و چهارمي با دومي و سومي كاملاً متفاوت است.اما دقيقا با كميت و كيفيت بر خورد والدين با انها مرتبط است به همين جهت وقتي اختلاف شديد رفتاري و اخلاقي ميان فرزندان يك خانواده مشاهده مي شود.برخي با تعجب زياد با آن بر خوردار مي كنند.در حالي كه اگر اين مساله ريشه يابي شود و دلايل آن ارزيابي گردد. اين حالت تعجب از ميان خواهد رفت.

لینک دانلود

مطالب دیگر:
اهمیت خانواده و رفتار فرزندان كتاب شيوه تعليم و تربيت فرزندان تاثیر شخصیت پدر و مادر بر فرزندان بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگي مهارت اجتماعي فرزندان تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان تحقيق نقش اوليا در تربيت فرزندان تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان تحقيق آثار منفی طلاق بر روی فرزندان تحقیق بررسي تأثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان تحقیق بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تاثير آن در تربيت تحقیق نقش اولیا در تربیت فرزندان مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان تحقیق طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان تحقیق تعليم و ترييت فرزندان