خرید ويژگيهاي شخصيت خلاق

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ويژگيهاي شخصيت خلاق وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقدمه

گاه دیدهمی‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازمانجام نمی‌دهد. مثلا سلام کردن را یاد گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر ازخود سلام می‌کند یا می‌تواند تکالیفش را انجام دهد اما در این کار سستی نشان می‌دهد.در این گونه موارد با استفاده از روشهای افزایش رفتار می‌توان رفتار دلخواه را دراو افزایش داد.

روش تقویتمثبت برای افزایش رفتارهای مطلوب

روش تقویتمثبت تقریبا همان روش متداول پاداش است که همه معلمان با آن آشنا هستند و غالبا آنرا مورد استفاده قرار می‌دهند. با این حال بین پاداش و تقویت مثبت اندک تفاوتیوجود دارد که روان شناسان را بر آن داشته است تا به جای پاداش از اصطلاح دقیق‌ترتقویت مثبت استفاده کنند. در پاداش دادن افراد هدف ما بطور عمده قدردانی وسپاسگذاری از اعمال گذشته آنهاست و گرچه پاداش یک رفتار معمولا به تکرار آن می‌انجامدهدف ما از پاداش دادن رفتار ضرورتا تکرار آن رفتار در آینده نیست.

 

اما درتقویت مثبت هدف الزاما تکرار رفتار است یعنی اگر پس از تقویت یک رفتار احتمال وقوعآن رفتار در شرایط همسان آتی افزایش نیابد گفته می‌شود که تقویت صورت نگرفته است.تقویت مثبت بهترین و موثرترین روش افزایش رفتار است . فرایندی که در آن ارائه تقویتکننده مثبت بعد از رفتار منجر به نیرومند شدن آن رفتار می‌شود. وقتی معلم تصمیم می‌گیردهر وقت دانش آموزان موقع ورود به کلاس به او سلام کنند با لبخند زدن به هنگام جوابدادن به سلام آنها رفتار سلام کردن آنها را تقویت کند در واقع از تقویت مثبتاستفاده می‌کند.

اصول تقویتمثبت

اصل اول

از تقویتکننده مناسب استفاده کنید. تقویت کننده‌های مختلف بر افراد مختلف تاثیرات متفاوتیدارند. همچنین تاثیر یک تقویت کننده واحد بر یک فرد معین در شرایط مختلف متفاوتاست. بنابراین لازم است در استفاده از تقویت کننده‌ها در شرایط گوناگون و با افرادمختلف این نکته به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

اصل دوم

فوریت تقویتیک عامل مهم است. تقویت فوری اثر بخشی بیشتری از تقویت همراه با تاخیر دارد و گاهتقویتی که با تاخیر انجام شده هیچ فایده‌ای ندارد. معلم باید بلافاصله پس از انجامرفتار مطلب از سوی دانش آموزان آن رفتار را تقویت کند و فاصله بین تقویت و رفتاررا به حداقل برساند.

اصل سوم

مقدار تقویترا توصیه می‌کند. دانش آموزان اگر ببینند معلمی همیشه و در هر مورد با دلیل و بی‌دلیلهمه را مورد تشویق و تمجید قرار می‌دهد رفتار تقویت کننده او نسبت به دانش آموزاناثر تقویتی‌اش را از دست می‌دهد بنابراین لازم است مقدار و میزان مناسب تقویت رعایتگردد.

اصل چهارم

توصیه می‌کندکه از موقعیتها و تقویت کننده‌های تازه‌تر استفاده شود. افراد موقعیتهای جدید یادگیریو انجام فعالیتهای تازه را به موقعیتها و فعالیتهای تکراری ترجیح می‌دهند. بنابراینمعلمان باید بکوشند تا در آموزش و افزایش رفتارهای مطلوب روشها و فنون گوناگون را بکاربرند تا دانش آموزان مرتبا خود را در شرایط تقویتی حس کنند. همچنین بهتر استمعلمان سعی کنند تا از روشهای تقویتی متنوع استفاده کنند و برای مدتی طولانی از یکتقویت کننده بطور تکراری استفاده نمایند.

روش تقویتمنفی برای افزایش رفتارهای مطلوب

تقویت منفینیز سبب افزایش رفتار می‌شود. تفاوت این روش با تقویت مثبت در آن است که در تقویتمثبت ارائه یک تقویت کننده مثبت مثل یک جایزه ، یک آفرین و ... رفتار مطلوب را نیرومندمی‌سازد. در حالی که در تقویت منفی حذف یک عامل منفی یا فرار از آن منجر به نیرومندیرفتار می‌شود. نام دیگر تقویت کننده منفی محرک آزارنده است زیرا حضور آن در موقعیتموجب آزار فرد می‌شود و لذا حذف آن از موقعیت یا به تعویق افتادن آن سبب تقویترفتاری از فرد می‌شود که به حذف یا به تعویق افتادن آن منجر شده است.

 

تقویت منفیمانند تقویت مثبت از پدیده‌های معمولی زندگی روزانه است. کودکی که تازه راه رفتنرا آموخته است اگر هنگام راه رفتن قدم اشتباهی بردارد زمین خواهد خورد و بخصوص ازبدنش درد خواهد گرفت و بعد برای احتراز از زمین خوردن خواهد کوشید تا از انجامحرکت غلط جلوگیری به عمل آورد. در کلاس درس معلم ممکن است با تهدید کردن دانش آموزبه گرفتن نمره کم و مردود شدن در امتحان آنها را به درس خواندن وا دارد و رفتاردرس خواندن را در آنها تقویت کند.

لینک دانلود

مطالب دیگر:
روش تحقيق در مديريت پاورپوینت روش تحقيق در علوم توانبخشي تحقيق حفاظت ژنراتور تحقيق بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین تحقيق استراتژي تحقيق جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت تحقيق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت تحقيق بحران اشتغال در افغانستان تحقيق جرائم عليه تماميت جسماني تحقيق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی تحقيق تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي تحقيق جامعه مدني و جامعه سياسي تحقيق جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي تحقيق جرم آدم ربايي تحقيق جزاي اسلامي تحقيق بزهکاری اطفال و نوجوانان تحقيق استفتاآت قضايي تحقيق احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي تحقيق ديوان عدالت اداري تحقيق روابط موجر و مستأجر تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان تحقيق سند و اقسام آن تحقيق شكنجه تحقيق اشتباهات ثبتی تحقيق آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار تحقيق فرزند کشی و همسر کشی تحقيق قاچاق و عناصر آن تحقيق فرق ميان ازدواج دائم و موقت تحقيق صدور بيمه هاي درمان تحقيق عقد ضمان تحقيق ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي تحقيق شوراي امنيت و امنيت جهاني تحقيق داوري تحقيق جامعه مدني و مشاركت نوجوان تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه تحقيق انعقاد قراردادهاي الكترونيكي تحقيق فسخ نكاح تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی تحقيق پزشكي قانوني تحقيق جرايم خاص عليه بورس تحقيق فرار تحقيق جعل اسکناس تحقيق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده تحقيق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران تحقيق اشتباه از نظر حقوق تحقيق شناخت حقوق بين الملل تحقيق اقرار تحقيق جرائم جنسي تحقيق حقوق اقدامات تاميني و تربيتي تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران تحقيق جنبش دانشجويي تحقيق جرم تحقيق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي تحقيق جایگاه و حدود قاعده درء تحقيق توسعه اقتصادي تحقيق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري تحقيق جرائم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعات و رايانه اي تحقيق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران تحقيق اعتصاب كارگري تحقيق زن، دين و اخلاق تحقيق بررسي حقوق زن در اسلام تحقيق معامله تحقيق حقوق تجارت تحقيق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان تحقيق حقوق خانواده تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري تحقيق تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمريکا عليه ايران تحقيق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران تحقيق امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان تحقيق بيمه تحقيق آيين دادرسي كيفري 1 تحقيق حقوق مدني 1 تحقيق سازمان و تشكيلات صندوق بين المللي پول تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها تحقيق بیکاری تحقيق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد تحقيق معاضدت حقوقی متقابل تحقيق اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقيق معاهده تحقيق مردم سالاري، بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي تحقيق مديريت بيمه تحقيق مدرنيسم تحقيق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی تحقيق اصول پایه در طراحی بسته بندی تحقيق استانداردهاي غذايي تحقيق خصوصيات كلي مصالح ساختماني تحقيق انسان و معماري تحقيق معماري در كوير تحقيق آماده سازي راه تحقيق هدف از نقشه كشي تحقيق مبلمان شهري تحقيق میراث نهضت جدید در معماری تحقيق اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب تحقيق بررسي و شناخت راههاي مناسب، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي تحقيق رضایت زناشوئی تحقيق روانشناسي در محيط اداري تحقيق روانشناسي زنان